Meer info? Mail ons info@stichtingeyeforyou.nl

‘Eye 2 Eye’ wordt Stichting Eye for You.


Graag informeren wij jullie over een belangrijke verandering en we hebben heugelijk nieuws! Per 25 maart 2019 is het Rode Kruisonderdeel ‘Eye 2 Eye’ omgezet naar ‘Stichting Eye for You’.

Vanaf 25 maart 2019 gaan we verder als ‘Stichting Eye for You’. We blijven hetzelfde doen: Stichting Eye For You organiseert activiteiten en/ of vakanties voor mensen met een visuele beperking. De Stichting Eye for You werkt met vrijwilligers en is een non-profitorganisatie zonder winstoogmerk.


Waarom was de vorming van een zelfstandige stichting nodig?

Om de activiteiten of vakanties voor mensen met een visuele beperking of die blind zijn te kunnen blijven organiseren, werd - na oriëntatie en advies van onder ander het Rode Kruis - besloten een stichting op te richten. Het vormen van een stichting bleek noodzakelijk om in de toekomst aanmerking te kunnen komen voor fondsaanvragen en/ of subsidies, etc. De Rotterdamse Vereniging voor Blindenbelangen stelde het oprichtingsbedrag beschikbaar. Zo ontstond 'Stichting Eye For You'.

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door de vertrouwde gezichten: Pieter van Dorp (Voorzitter), Bart van Dorp (Penningmeester) en Theo Mineur (Secretaris). Het stichtingsbestuur zal in beginsel worden ondersteund door ander vertrouwde gezichten als Jeff Berveling (Communicatie Coördinator) en Vincent Wols (Algemeen Coördinator). Allen zijn al lange tijd bij de activiteiten betrokken en actief in de organisatie.


Waarom de naam 'Stichting Eye For You'?

De naam ‘Eye 2 Eye’ bleek simpelweg al in gebruik. De naam ‘Eye 2 Eye’ dekte naar onze mening niet meer de lading. Zo kwamen we op ‘Stichting Eye for You’. 'Eye For You' betekent in het Nederlands: 'Oog voor jou'. Bij de uitvoering van onze activiteit of vakantie menen wij oog voor onze gasten te hebben èn menen wij soms ook de ogen voor onze gasten te vormen. We hebben in ons vrijwilligerswerk aandacht voor beleving en proberen - om dat wat niet zichtbaar is - zichtbaar te maken door middel van onder andere beleving, sfeer, ervaring, etc.


Doelstellingen van de Stichting Eye for You

Stichting Eye For You heeft de volgende doelstellingen:

  • Het organiseren van vakanties en activiteiten met als hoofd doelgroep jongeren en (jong) volwassenen met een visuele en/of motorische beperking en/of met een chronische ziekte;

  • Het stimuleren van de zelfredzaamheid en het vergroten van het zelfvertrouwen van onze deelnemers door het organiseren van een (ont)spannende activiteit. Hierbij laten wij hen doen wat ze kunnen en bieden begeleiding wanneer nodig;

  • Het ontlasten van de mantelzorgers door hen de zorgtaken uit handen te nemen gedurende de vakantie of de activiteit;


We bereiken onze doelen door middel van:

  • Het vinden van sponsoren, subsidieverstrekkers, donateurs of andere geldschieters die de uitvoering van bovengenoemde activiteiten mogelijk maken;

  • Het ontwikkelen van activiteiten die de werving van onze doelgroep, vrijwilligers, sponsors, subsidieverstrekkers en/of donateurs mogelijk maken;

  • Het ontwikkelen en/of uitvoeren van trainingen die de inzetbaar van de vrijwilligers bij onze projecten vereisen en/of verbeteren;


Hoe ziet de komende periode er uit?

Allereerst is er het voornemen om het Hemelvaartweekend 2019 te organiseren. Gasten en vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden. Het Hemelvaartweekend 2019 zal plaatshebben van donderdag 30 mei tot en met zondag 02 juni 2019 a.s.

Daarnaast zijn we druk bezig met de organisatorische transitie, denk daarbij aan het wijzigingen van onze huisstijl, aanpassen en opstellen van officiële documenten (statuten, huishoudelijk reglement, Privacy Statement, etc., etc.), verhuizing en vernieuwing van de website en social media.

Verder is het van belang dat we als stichting voor de Stichting Eye for You voortdurend op zoek gaan naar vrijwilligers en financiers, denk aan donateurs, sponsors en subsidieverstrekkers. Wij hopen hierin medewerking te vinden.


Hoe is deze activiteit ooit ontstaan? Een stukje geschiedenis…

Het concept is ontstaan uit de doelgroep zelf: Het concept werd geboren uit een evaluatie van een Rode Kruisvakantieweek in 1997 die was gericht op jongeren met een lichamelijke beperking. Het recreatieprogramma dat destijds werd georganiseerd, bleek niet aan te sluiten op de mogelijkheden van de toentertijd deelnemende gasten met een visuele beperking. Zij kwamen met de wens om een weekend naar een attractiepark te gaan. We besloten hier aan handen en voeten te geven... In overleg met de doelgroep en met advies van onder andere Stichting VISIO en Bartimeus, lukte het ons om de activiteiten af te stemmen op onze gasten met een visuele beperking... In de loop der jaren hebben we de activiteiten doorontwikkeld en is een groep enthousiaste vrijwilligers actief gebleven. In 2017 bestond dit concept 20 jaar...


Beëindiging samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis

In 2018 werd helaas duidelijk dat het Nederlandse Rode Kruis geen financiering meer beschikbaar kon stellen voor sociale activiteiten, waaronder de activiteit ‘Eye 2 Eye’, voor mensen met een visuele beperking of die blind zijn. Even dreigde het initiatief te verdwijnen. Het Nederlandse Rode Kruis kreeg enerzijds te maken met teruglopende giften èn anderzijds wilde het Nederlandse Rode Kruis zich gaan richten op waarvoor het Rode Kruis in 1863 oorspronkelijk voor was opgericht: het bieden van noodhulp. Tot aan 2019 heette het project 'Rode Kruis Eye 2 Eye'. Het werd tot vorig jaar georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het Rode Kruis Rotterdam-Rijnmond, Goeree Overflakkee.

Wij zijn de vrijwilligers en de bestuursleden - die het initiatief gesteund hebben en betrokken waren - dankbaar voor hun inzet voor deze activiteit. We kijken terug op een prettige samenwerking met het Rode Kruis Rotterdam-Rijnmond, Goeree Overflakkee.